• Cloud Server

  Super fast, high reliability, Solid State Disks

  • CPU AMD Zen 2
  • 100% ổ cứng NVME SSD cho doanh nghiệp
  • 99,98% SLA1
  • Hỗ trợ 24x7x365
  • Toàn quyền quản trị
  • DataCenter Tier III
  • Máy chủ Viettel, Viet Nam
  • Hạ tầng mạng 10Gbps

  (đ 300,000) đ 150,000/tháng

  ORDER NOW
Centos

Centos:

CentOS 7.9.2009 x86_64, CentOS 8 Stream x86_64, CentOS 9 Stream x86_64
Ubuntu

Ubuntu:

Ubuntu 18.04 x86_64 LTS, Ubuntu 20.04.3 LTS x86_64
Debian

Debian:

Debian 10.11 x86_64 Debian 11.2 x86_64
Fedora

Fedora:

Fedora 32 x86_64, Fedora 33 x86_64, Fedora 34 x86_64, Fedora 35 x86_64

Lợi ích khi lựa chọn VIETPN Cloud

Lightbulb

Hỗ trợ 24/7

Chúng tôi tiếp nhận thông tin 24/7 qua Hotline, Email và Livechat và làm hết sức để khách hàng hài lòng.

Lightbulb

Tối ưu chi phí

Cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất và chi phí thấp nhất.

Lightbulb

Hạ tầng mạnh

Ổ cứng SSD NVME, tiêu chuẩn Data Center Tier III, mạng kết nối 10Gbps.

Lightbulb

Tự động

Dịch vụ được cài đặt tự động chỉ trong vòng vài phút.