CÁC GÓI CLOUD SERVERNVMe-MINI
đ 120,000/tháng
 • CPU 1 Core AMD Zen 2
 • 1GB RAM
 • 10GB SSD
 • Unlimited Băng thông
 • Network 300Mbps
 • IPv4 1
 • Hệ điều hành Linux
NVMe2GB
đ 200,000/tháng
 • CPU 1 Core AMD Zen 2
 • 2GB RAM
 • 30GB NVMe SSD
 • Unlimited Băng thông
 • Network 300Mbps
 • IPv4 1
 • Hệ điều hành Linux, Window
NVMe8GB
đ 720,000/tháng
 • CPU 2 Core AMD Zen 2
 • 8GB RAM
 • 100GB NVMe SSD
 • Unlimited Băng thông
 • Network 300Mbps
 • IPv4 1
 • Hệ điều hành Linux, Window
NVMe16GB
đ 1,440,000/tháng
 • CPU 4 Core AMD Zen 2
 • 16GB RAM
 • 200GB NVMe SSD
 • Unlimited Băng thông
 • Network 300Mbps
 • IPv4 1
 • Hệ điều hành Linux, Window

TÙY CHỌN HỆ ĐIỀU HÀNH

Centos

Centos:

CentOS 6.10 x86_64, CentOS 7.8.2003 x86_64 and CentOS 8.2.2004 x86_64
Ubuntu

Ubuntu:

Ubuntu 18.04 x86_64 LTS
Debian

Debian:

Debian 10.5 x86_64
Fedora

Fedora:

Fedora 32 x86_64
Windows

Windows:

Window 7 Enterprise SP1 x86_64, Window 10 1909 x86_64, Window Server 2019 x86_64

Cấu hình tùy chỉnh

Loại tài nguyên      Đơn giá
CPU 100,000đ / core
RAM 40,000đ / GB
Ổ cứng 2,000đ / GB
Mạng 30,000đ / 10Mbps
IPv4 100,000đ / IP

Lợi ích khi lựa chọn VIETPN Cloud

Lightbulb

Hỗ trợ 24/7

Chúng tôi tiếp nhận thông tin 24/7 qua Hotline, Email và Livechat và làm hết sức để khách hàng hài lòng.

Lightbulb

Tối ưu chi phí

Cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất và chi phí thấp nhất.

Lightbulb

Hạ tầng mạnh

Ổ cứng SSD NVME, tiêu chuẩn Data Center Tier III, mạng kết nối 10Gbps.

Lightbulb

Tự động

Dịch vụ được cài đặt tự động chỉ trong vòng vài phút.